Κ.Π. ΠΑΡΠΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Κατηγορία: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Υποκατηγορία: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SPA
Επιχείρηση: Κ.Π. ΠΑΡΠΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Πόλις-Περιοχή: Χαλάνδρι
Διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής 90
Τηλ.: 210.68.40.700
Τηλ. ή Fax 210.68.24.067
Ιστοσελίδα: http://www.parpasgroup.com